تفسیر تطبیقی آیه پایانی سوره رعد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

مفسران اهل‌‌سنت درباره مصداق آیه 43 سوره رعد، دیدگاههای مختلفی را بیان کرده‌‌اند، اما یک دیدگاه میان آنان و مفسران شیعه مشترک است. در این آیه خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد: به کسانی که منکر نبوت تو هستند، بگو: خدا و کسی که علم کتاب نزد او است، میان من و شما گواه است. این مفسران مراد از اسم موصول در این آیه یعنی «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ» را امیرالمؤمنین علی(ع) می‌‌دانند که در شناخت حقانیت قرآن و به تبع آن، درستی ادعای نبوت پیامبر اسلام(ص)، مرجع دیگران معرفی شده است. با توجه به سیاق آیات سوره و نیز روایات فراوانی که از طریق شیعه و سنی در این خصوص نقل و در آنها امام علی(ع) تنها مصداق بارز آن معرفی شده است، این نظر تأیید می‌‌شود. اما در کنار این دیدگاه، دیدگاههای دیگری نیز از سوی برخی از مفسران مطرح گردیده است که مراد از اسم موصول را افراد دیگری دانسته‌‌اند. از جمله شماری از مفسران اهل‌سنت گفته‌‌اند: مراد آیه، عبدالله بن سلام است، و کتاب را به معنای تورات و انجیل دانسته‌‌اند. همچنین افراد دیگری مانند سلمان فارسی و تمیم داری را ذکر کرده‌اند. اما از آنجا که این سوره مکی است، این نظر نمی‌‌تواند صحیح باشد؛ زیرا افراد مذکور سالها بعد، پس از هجرت در مدینه ایمان آورده‌‌اند. برخی به قرائتی دیگر از این آیه متوسل شده و «مَنْ» را به صورت «مِنْ» قرائت و ضمیر «ه» را به خداوند متعال عطف کرده‌‌اند، در حالی که دانشمندان به ویژه ادیبان، آن را به دلیل قبح ادبی و عدم فصاحت رد کرده‌‌اند و برخی دیگر مراد از آن را مطلق مؤمنان می‌‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive interpretation of last verse of Ra’d’s Soorah

نویسنده [English]

  • Abbas Musallai Pour Yazdi 1
1
2
چکیده [English]

Soni interpreters about evidence of 43th verse of Ra’d’s Soorah declared different views but there is one view that is common between Shi’a and Soni interpreters. In this verse God commend to his Prophet: say to those who deny your prophecy: God and who has knowledge of the Book is attest between me and you. These interpreters consider that (مَنْ) in this verse (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ) refers to Imam Ali (PUH) who has introduced as a reference for people for recognition of Qur’an and prophecy of Holy Prophet (PUH). This idea became confirm because of style of verses of this Soorah and many Hadiths that narrated by Shi’a and Soni that introduce Imam Ali (PUH) as an evidence for it. Nevertheless, beside this view other opinions have declared by certain interpreters that believe this pronoun (Mousool) refers to other persons. Including certain Soni interpreters who said: the aim of this verse is Abdullah Ebn Salam and illustrated the word Book in this verse refers to Bible and Tora. Moreover, certain interpreters think that this verse is referring to other people such as Salman Farsi and Tamim Dari. But because this Soorah is Maki so this idea couldn’t be correct because these people accepted Islam in Madinah after few years. Some interpreters also believed that the pronoun of this verse refers to God. While some scholars especially iterators deny this because is not rhetoric, and some of them think this word refers to pious people (Mo’menin).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (PUH)
  • comparative interpreter
  • Sahabe
  • 43 verse of Ra’d Soorah