داوران

نام داور وابستگی سازمانی
سیده فهیمه ابراهیمی استادیار گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبایی
حجت الله ابراهیمیان استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
محمد اسحاقی آستانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
علی اسودی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
سالم افسری استادیار دانشگاه کردستان
سید محمود امامیان استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
جلیل امیدی استاد گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
شکیبا امیرخانی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
جهاندار امینی استاد مدعو
مهدی ایزدی استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
احمد بادکوبه هزاوه دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران
عباس برومند اعلم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
مسعود بهرامیان استادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
کریم پارچه باف دولتی عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مطالعات قرآنی برهان
منصور پهلوان استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
محمدرضا پیرچراغ هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
محمد جعفری هرندی مدرس دانشگاه
جلال جلالی زاده استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
محمد جمالی استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
مهدی جمالی فر استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
مرتضی چیت سازیان استادیار دانشگاه شهید مطهری
امیرحسین حاتمی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
سید محمدرضا حسینی دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور
وریا حفیدی استاد مدعو
حسین خانلری بهنمیری استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان
فاطمه خداجویان استادیار گروه ادیان و مذاهب دانشگاه مذاهب اسلامی
سید احمدرضا خضری استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
مجتبی خلیفه عضو هیات علمی
افتخار دانش پور استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی
سید موسی دیباج دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
مصطفی ذوالفقارطلب استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
محمدکاظم رحمتی استادیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی
سهیلا رستمی دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
حامد رستمی نجف آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
محمدرضا رضوان طلب دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
ابوالفضل رضوی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
محمدحسین رفیعی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی
مهدی رهبر دانشیارگروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن وحدیث
فیاض زاهد استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عاطفه زرسازان استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
مجتبی زروانی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران
محمد سپهری استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
سید احمد سجادی دانشیار دانشکده علوم قرآنی اصفهان
بشیر سلیمی مدرس گروه قرآن وحدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
سید محمدتقی شاکری استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
مسعود شاورانی استادیار گروه ادیان و مذاهب دانشگاه مذاهب اسلامی
حامد شریعتی نیاسر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
محمدصالح شریف عسکری دانشیار دانشگاه خوارزمی
روشنعلی شکاری دانشیار دانشگاه تهران
محمدجواد شمس استاد دانشگاه
حسن شمس آبادی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مدرس دانشگاه
سید محمد شیخ احمدی استادیار گروه تاریخ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
علی شیعه علی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران
حامد صدقی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
ماجد صدقی پژوهشگر
زهیر صیامیان گرجی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدعادل ضیائی استادیار گروه فقه شافعی دانشگاه تهران
علی محمد طرفداری عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
احمد عبادی استادیار دانشگاه اصفهان
نسیم عربی استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
سید محمدحسین علم الهدی مدرس دانشگاه مذاهب اسلامی
قربان علمی دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران
عبدالصمد علی آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی
حسنعلی علی‌اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی غضنفری استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی‌اکبر فرح‌زادی استادیار دانشگاه علوم قضایی
یونس فرهمند دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
عبدالله فرهی استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی
آرمان فروهی دکتری تاریخ اسلام از گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
عبدالهادی فقهی زاده استاد دانشگاه تهران
اصغر فهیمی فر دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی قاسمی حامد استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی
مجید قربانعلی دولابی استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
بخشعلی قنبری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمود کریمی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
عابدین مؤمنی استاد دانشگاه تهران
مجید متین راسخ استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
رضا محمدزاده دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
محمدجعفر محمدزاده مدرس دانشگاه مذاهب اسلامی/ مشاور پژوهشی دانشگاه و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
میثم محمدی استاد مدعو دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی
مجتبی محمدی انویق استادیار دانشگاه ایلام
سید جلال محمودی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه تهران
محمد اسحاق مدنی استادیار گروه فقه و حقوق حنفی دانشگاه مذاهب اسلامی
عبدالصمد مرتضوی فقه و مبانی حقوق- دانشگاه مذاهب اسلامی
حجت اله مرزانی استادیار گروه معارف اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
ناصر مریوانی عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی.
حمید مسجدسرائی دانشیار دانشگاه سمنان
عباس مصلایی‌پور یزدی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
مجید معارف استاد دانشگاه تهران
محسن معصومی دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
داود معماری دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
محمد مولوی هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
سعید نظری توکلی دانشیار دانشگاه تهران
داود نوجوان استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
مجید وزیری استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمود ویسی استادیار
سید محمد یوسفی سطح چهار حوزه علمیه
عثمان یوسفی استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
سامان یوسفی نژاد عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی سنندج