اهداف و چشم انداز

1. ترویج فرهنگ تقریب و هم‌گرایی مذاهب اسلامی و جلوگیری از تفرقه و اختلاف

2. زمینه سازی برای تحقق اندیشه­‌های نظام جمهوری اسلامی در ایجاد وحدت اسلامی

3. سوق دادن مخاطبان به سوی مطالعات تقریبی و تطبیقی در زمینه علوم اسلامی

4. معرفی فرق و مذاهب مختلف اسلامی به منظور رفع شبهات و اختلافات و بیان مشترکات

5. افزایش آگاهی دانشجویان و طلاب شیعه و اهل­‌سنت در حوزه اتحاد ملی و انسجام اسلامی

6. ایجاد بستری مناسب برای حرکت به سوی امت واحده اسلامی