راهنمای نویسندگان

شیوه نامه نگارش، تنظیم و ارسال مقاله

1- رویکردها و محورهای مقالات:

الف- ترویج فرهنگ وحدت و هم‌گرایی اسلامی و نفی تفرقه.

ب- مطالعات تقریبی و تطبیقی بین مذاهب اسلامی در حوزه علوم اسلامی.

ج- معرفی فرق و مذاهب مختلف اسلامی با تأکید بر مشترکات دینی.

2- نظریات مطرح شده در مقالات بر عهده نویسندگان می‌باشد و گویای نظر مجله نیست.

3- مقاله ارسالی نباید در نشریه­‌ای به چاپ رسیده و یا در نوبت چاپ باشد.

4- نویسندگان محترم مقاله­‌ای را که جهت چاپ در فصلنامه می­‌فرستند، از ارسال آن به نشریات دیگر حداقل به مدت 6 ماه خودداری فرمایند.

5- مقاله نباید از 25 صفحه تایپ شده تجاوز کند.

6- مقاله بر روی یک طرف کاغذ A4 و به صورت تایپ شده در محیط Word همراه CD متن ارسال شود.

7- مقاله به ترتیب ذیل تدوین شود:

الف- عنوان مقاله

ب- نام و نام خانوادگی نویسنده همراه با رتبه علمی (دانشجو، مربی، استادیار و ...) و سازمان وابسته و آدرس الکترونیکی

ج- چکیده (در حدود 100 کلمه به زبان فارسی و در صورت امکان به زبان انگلیسی و عربی شامل محورهای «موضوع»، «روش» و «نتیجه»)

د- کلید­واژه­‌ها (تا 6 واژه)

ه- فهرست علائم (در صورت نیاز)

و- مقدمه

ز- بدنه اصلی مقاله

ح- نتیجه­‌گیری

ط- کتابنامه

8- منابع مورد استفاده در متن، در پاورقی به این صورت نوشته شود: «نام اثر، جلد، شماره صفحه، مانند (مجمع البیان، ج2، ص351)» در صورتی که نام کتاب مشابه بود، بعد از نام کتاب اسم نویسنده نیز ذکر شود. اگر منبع مورد استفاده مقاله بود به این صورت نوشته شود: ««نام مقاله»، شماره صفحه» و کتابنامه در آخر مقاله طبق حروف الفبا به شکل ذیل تنظیم گردد:

الف- برای کتاب: نام کتاب، نام و نام خانوادگی نویسنده، نام مترجم، شماره جلد، محل انتشار، نام ناشر، تاریخ انتشار.

ب- برای مقاله: «عنوان مقاله»، نام و نام خانوادگی نویسنده، نام نشریه، شماره مجله، دوره و سال انتشار.

9- منابع (فقط کتب) می­‌بایست در متن مقاله و در پاورقی و در کتابنامه به صورت ایرانیک باشند. به عنوان مثال «مجمع البیان».

10- تصاویر، نمودارها و جداول در برگهای جداگانه رسم و مجزا شماره­‌گذاری شوند.

11- عناوین جدولها به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر شود. اگر جدول اقتباسی است، مآخذ در زیر آن ذکر شود.

12- معادل لاتین اسامی خاص و اصطلاحات و ترکیبات خارجی و مهجور در متن مقاله داخل پرانتز آورده شود.

13- عبارت عربی و نیز اعلام و اسامی غیر معروف با ضبط کامل نوشته شود.

14- متون انگلیسی یا عربی، از جمله آیات قرآن و احادیث، حتماً با ترجمه باشد. متن عربی و ترجمه این­‌گونه موارد چنین آورده شود: «متن عربی»؛ «ترجمه متن».

15- در ترجمه آیات قرآن، بهتر است در سرتاسر مقاله، از یک ترجمه معتبر ـ با ذکر منبع ـ استفاده شود.

16- متن آیات قرآنی می­‌بایست Bold باشند و همگی در گیومه قرار گیرند و در ضمن برای ثبت آنها از نرم­‌افزارهای قرآنی استفاده شود تا احیاناً غلط املایی نداشته و حرکت­‌گذاری شده باشند.

17- در پاورقی برای آیات قرآن به این شکل ارجاع دهید: «نام سوره، شماره آیه».

18- برای اعلام متوفا که در متن ذکر می­‌شود، ذکر تاریخ وفات در داخل پرانتز مطلوب است. به عنوان مثال: (د 145ق). همچنین برای ذکر سالها به این شیوه عمل کنید: «شمسی = ش، قمری = ق، میلادی = م» و از علائم دیگر پرهیز نمایید.

19- علائم نگارشی در متن مقاله می­‌بایست بدون فاصله از کلمه قبل و با یک فاصله از کلمه بعد باشند. به عنوان مثال: «فقیهان، فیلسوفان و دیگران».

20- مقاله می­‌بایست با فونت B Badr و با سایز 14 تایپ شود و تیترها همگی Bold باشند.

21- مواردی که مطلبی نقل به مضمون شده است، باید قبل از مشخصات منبع در پاورقی کلمه «ر.ک:» نوشته شود.

22- در صورتی که مقاله ترجمه باشد، باید حاوی موضوعات بدیع و تجارب خاص و قابل توجه که با نیازهای علمی و فرهنگی جامعه متناسب است، باشد.

23- در مواردی که مقاله ترجمه است، متن اصلی ضمیمه شود و در هر صفحه ترجمه، علاوه بر شماره صفحه­‌های ترجمه، شماره صفحه متن اصلی نیز قید شود.

24- در این فصلنامه دستور خط مصوب فرهنگستان ادب فارسی، معیار تصحیح و اصلاح متون است. از این رو نویسندگان مقالات بهتر است در نگارش، از این اسلوب تبعیت نمایند.

25- مشخصات کامل نویسنده به همراه شماره تلفن و آدرس الکترونیکی نیز می­‌بایست به مقاله ضمیمه شود.

26- در صورتی که مقاله شرایط فوق را نداشته باشد، از ارسال آن برای داوری معذوریم.

27- مقالات ارسال شده مسترد نمی­‌گردد.

28- در صورتی که عدم اصالت مقاله از سوی مسئولان نشریه احراز شود، به مدت یک سال از پذیرش مقاله از نویسنده مزبور معذوریم.

تعهدنامه اصالت مقاله    فرم تعارض منافع