مفهوم و جایگاه فرهمندی در جامعه اسلامی در سده‌های نخستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

جامعه فرهمند، چگونه جامعه‌ای است؟ فرهمندی (Charisma) و اجتماع در یک جامعه اسلامی، چه پیوندی باهم دارند؟ فرهمندی چگونه در بستر جامعه باقی و جاری است؟ نگاه مسلمانان در قرون اولیه به فرهمندی چگونه بوده است؟ اینها مهم‌ترین سؤالاتی هستند که پژوهش حاضر به صورت تطبیقی بدانها می‌پردازد و نگاه فرق اصلی مسلمانان را در این مورد واکاوی می‌نماید. در نتیجه می‌‌توان گفت: اهل‌سنت بعد از رحلت پیامبر(ص)، قائل به تجزیه فرّه بوده، در حالی که، شیعه آن را تجزیه نکرده و بلکه دست نخورده تسرّی داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept and status of charisma in early centuries of Islam

نویسندگان [English]

  • Hassan Hazrati 1
  • Jalal Mahmoudi 2
1
2
چکیده [English]

What is the Charismatic society? What is the relationship between charisma and Islamic community? How charisma continued in a society? What is approaches about the charisma in early centuries of Islam? These are Fundamental questions in this study that would examine comparatively; afterwards investigate the different views of Islamic sects. In general, Sunnis After the death of Muhammad Prophet, separated the charisma and in contrast, Shiites kept it intact and unseparated and continued it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charisma
  • Islamic society/community
  • Sunnis
  • Shiites
  • Kharijites
  • Montgomery Watt