بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تهران

چکیده

حدیث فرقه ناجیه یکی از بحث برانگیزترین احادیث در طول تاریخ حیات دین مبین اسلام، با موضوعیت کلام و فرق است؛ زیرا موضع‌‌گیریهای متفاوت و بعضاً متضادی در قبال آن صورت گرفته است. در این تحقیق، به این حدیث، مصداقها، نقاط ضعف، و موضع‌‌گیریهایی که ارباب علم کلام در خصوص آن داشته‌‌اند، پرداخته می‌‌شود. در ادامه ضمن نقد عقلانی محتوای حدیث، بیان می‌‌شود که نمی‌‌توان بر پایه چنین حدیثی، شروع به شمارش فرق اسلامی کرد؛ زیرا از منطق عقلی یا شرعی برخوردار نیست. بنابراین با توجه به ضعف سندی و متنی حدیث و موضع‌گیریهای علما در خصوص آن، می‌‌توان گفت: این حدیث مورد پذیرش نیست؛ زیرا، اصل و اساس در اسلام، عمل بر طبق آموزه‌‌های اسلام است، نه اعتقاد به نجات یافتگی فرقه‌‌ای خاص.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and criticizing the Hadith of Najiyah Sect

نویسنده [English]

  • Mohammad Baghaei Yamin
چکیده [English]

The Hadith of Najiyah Sect is one of controversial Hadith with subject of Kalam and sects in the history of Islam’s life, because there are different and antithetic views about this Hadith. This research would examine evidences, weaknesses and deployments that Kalami’s scholars had about this Hadith. In continue after criticizing the content of this Hadith intellectually, the article would declare that basing on this Hadith we couldn’t count Islamic sects, because it hasn’t intellectual and Shar’ee logic. Thus, according to weak documents and Hadiths and scholars’ deployments about this Hadith, we could say: this Hadith is not acceptable, because bases and roots of Islam are functioning to Islam’s trainings and not believing in rescuing a certain sect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Najiyah Sect
  • 73th sect
  • Hadith of Sect