مطالعه موردی مناسبات مذهبی و سیاسی اسماعیلیان الموت با اتابکان آذربایجان و مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

با ضعف دولت سلجوقی، حکمرانان محلی که غالباً از اتابکان بودند، قدرت را در دست داشتند که از جمله آنان در منطقه شمال غرب ایران، می‌‌توان به اتابکان آذربایجان و مراغه اشاره کرد. این دوره هم‌‌زمان با قدرت‌‌گیری خوارزمشاهیان، احیای قدرت خلافت عباسی و سپس حرکت مغولان به سمت غرب است. بدیهی است که در این عصر، اسماعیلیان نزاری از این فرصت ایجاد شده در جهت اهداف خود که همانا بسط قدرت و توسعه جغرافیای سیاسی بود، استفاده بهینه‌‌ای کردند. اتابکان مراغه در دوران حکومت سلطان محمد سلجوقی قرار داشتند که در برخورد با نزاریان زبانزد بودند، بنابراین نتوانستند روابط دوستانه‌‌ای با نزاریان برقرار سازند و مناسبات آنان سراسر خصمانه بود. اما اتحاد مذهبی و سیاسی نزاریان با اتابکان آذربایجان با تغییر رویکرد مذهبی جلال‌‌الدین حسن سوم؛ پیشوای اسماعیلی الموت تحقق یافت. لازم به ذکر است مواجهه اسماعیلیان الموت با حکومتهای محلی اتابکان آذربایجان و مراغه بعضاً در بستر تحولات سیاسی دولت سلاجقه اتفاق افتاده که بر این اساس به برخی از فاکتهای تاریخی این دولت جهت تبیین موضوع این پژوهش اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Case study of religious and political terms of Alamoot’s Ismaili with Atabaks of Azerbaijan and Maraqe

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khalili 1
  • Malihe Mehrabi Delshad 2
  • Seyed Mahdi AhmadiFar 3
چکیده [English]

By defect of Seljuq government local governors who mostly were from Atabakan had the power which we could point to Atabakan of Azerbaijan and Maraqe. This age was contemporaneous with strength of Seljuq, revival power of Abbasid Caliphate and movement of Mongols to East. Obviously in this era Ismailia of Nazari use this opportunity for their purpose that was expanding their political geography. Atabakan of Maraqeh were exist in the time of Soltan Mohammad Seljuq government that were famous for encountering with Nazarian and for this reason they couldn’t reach to a friendly relationship with Nazarian and their relation was inimical. Nevertheless religious and political unity between Nazarian and Atabakan of Maraqe were happen with changing of religious process of Jalaldin Hasan the third, the leader of Ismaili of Alamoot. Moreover some encountering of Ismaili of Alamoot with local governments of Atabakan of Maraqe and Azerbaijan was happen in political evaluations of Seljuk government that this article for illustrating them point out to some of historical facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ismaili of Alamoot
  • religious and political encounter
  • Atabakan of Azerbaijan
  • Atabakan of Maraqe
  • Seljuk