انعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار مؤید فی الدین شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، خراسان شمالی

2 استادیار گروه معارف دانشگاه پیام نور بجنورد


عنوان مقاله [English]

انعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار مؤید فی الدین شیرازی

نویسندگان [English]

  • omid izanlo 1
  • hamiderza tayyebinasab 2
1 -
2 -