مقام و جایگاه حضرت مریم در دین مسیحی و مقایسه‏ ی آن با اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • Maryam sadat Aghamiri 1
  • Abdulhosein Latifi 2
  • Mahmood Reza Esfandiar 3
1 phD student of Religion and Mysticism Department , yadegare Imam Khomeini (RAH) Shahr Rey Branch, Islamic Azad University , Tehran , Iran
2 Assistant Professor of Religions and Mysticism Department , yadegare Imam Khomeini (Rah) Shahr Rey Branch , Islamic Azad University,Tehran , Iran
3 Associate Professor of Religions and Mysticism Department, yadegare Imam Khomeini (Rah) Shahr Rey Branch, Islamic Azad University , Tehran , Iran