تحلیل فقهی و حقوقی حواله بر بریء از دیدگاه فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته مقطع کارشناسی دانشگاه مذاهب اسلامی


عنوان مقاله [English]

E

نویسنده [English]

  • Babak Salimi
Graduated from Allameh Tabatabai University-M.Sc