تحلیل کارکردهای کلان مسجد از دیدگاه قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

2 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

3 دانشگاه مذاهب اسلامی


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • hamed shariati niyasar 1
  • majid maaref 2
  • Mahmood Gharaati 3
1 Assistant Professor Department of Qur’an and Hadith, University of Islamic Denominations
2 ut.ac.ir
3 Mazaheb.ac.ir