خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه: سیستان و بلوچستان-زاهدان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان/ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشکده الهیات /دانشگاه سیستان وبلوچستان/ایران


عنوان مقاله [English]

E

نویسندگان [English]

  • shaghayegh amerian 1
  • mostafa keikha 2
  • mohammad reza kaykha 3
1 sistan and baluchestan
2 Sistan and Baluchestan University / Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law
3 un