نگاهی بر اندیشه‌های اعتقادی نومعتزله در مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

3 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،


عنوان مقاله [English]

نگاهی بر اندیشه‌های اعتقادی نومعتزله در مصر

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Arefiniya 1
  • mostefa soltani 2
  • moslem mohammadi 3
1 Ph.D. in Theological Religions of the University of Religions and Religions
2 Assistant Professor at University of Religions and Religions
3 Associate Professor, Farabi Campus, University of Tehran.