مصادیق قاعده غرور از منظر فقه مقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف ،مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی


عنوان مقاله [English]

مصادیق قاعده غرور از منظر فقه مقارن

نویسنده [English]

  • nooshin chatrchi
Iran, Tehran, Sharif University of Technology, Center for Islamic Education and Human Sciences