بازخوانی سیاست‌ تقریبی بینامذاهبی نادرشاه افشار (مطالعه موردی مجمع نجف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر


عنوان مقاله [English]

بازخوانی سیاست‌ تقریبی بینامذاهبی نادرشاه افشار (مطالعه موردی مجمع نجف)

نویسنده [English]

  • Majed Sedghi
Department of History, Faculty of Literature and Humanities