نظریه عامل و اعراب در پرتو مقایسه دو کتاب العوامل المئه جرجانی و جواهر النحو طبرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم قرآن و حدیث، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، شهر تهران، کشور ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، شهر تهران، کشور ایران


عنوان مقاله [English]

نظریه عامل و اعراب در پرتو مقایسه دو کتاب العوامل المئه جرجانی و جواهر النحو طبرسی

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan mohammadi 1
  • Ali Baqer 2
1 Arabic language and literature، Faculty of Quran and Hadith Sciences، International University of Islamic Religions، Tehran City، Iran
2 Department of Arabic Language and Literature، Faculty of Literature and Humanities، Islamic Azad University Tehran Branch، Tehran City، Iran