اصالت سنجی متن احادیث نسخه‌های کنونی منسوب به سلیم بن قیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم قرآن و حدیث / دانشگاه قرآن و حدیث / قم / ایران


عنوان مقاله [English]

اصالت سنجی متن احادیث نسخه‌های کنونی منسوب به سلیم بن قیس

نویسنده [English]

  • kazem ostadi
فلسفه غرب / دانشگاه مفید / قم / ایران