تحلیل متنی سندی روایات جری و تطبیق پیرامون آیه 58 سوره نساء با تأکید بر تفاسیر طبری و حویزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

3 ریاست دانشکده الهیات دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

تحلیل متنی سندی روایات جری و تطبیق پیرامون آیه 58 سوره نساء با تأکید بر تفاسیر طبری و حویزی

نویسندگان [English]

  • farhad karimi 1
  • Atefeh Zarsazan 2
  • majid maaref 3
1 farhangian univercity
2 Assistant Professor of the Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Islamic Religions
3 Department of Theology Faculty, University of Tehran