مطالعه تطبیقی شرایط نشر حرمت ناشی از رضاع در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

2 دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران


عنوان مقاله [English]

مطالعه تطبیقی شرایط نشر حرمت ناشی از رضاع در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Rabiee 1
  • Ahmad Saberi Majd 2
1 Shahid Motahari University, Tehran, Iran
2 College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran