مطالعه تطبیقی اجرای مجازاتهای حدی بر غیرمسلمانان در فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران


عنوان مقاله [English]

مطالعه تطبیقی اجرای مجازاتهای حدی بر غیرمسلمانان در فقه اسلامی

نویسندگان [English]

  • mohammadamin amini 1
  • mohammad roostaee 2
1 asistant
2 Instructor