ترازوی احد خو: علی(ع) در آثار مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آموزه ولایت حلقه اتصال دو جریان مهم تشیع و تصوف در عالم اسلام است‏، از این رو درونمایه اصلی آثار پیشگامان هردو جریان سیره و سخنان اولیا بوده است. این جستار به تحلیل و نشان دادن سیمای علی(ع) در سه اثر سترگ جلال‌‌الدین محمد مولوی (مثنوی‏، کلیات شمس و مجالس سبعه) و گزارش افلاکی از مناقب او اختصاص دارد. مولانا (604-672ق)‏ که بی‌‌تردید خود از کاملان طریقت است، سلسله طریقت و حتی نَسَبیت مادری خود را به امیرالمؤمنین می‌‌رساند. در نگاه مولوی، از ویژگیهای بی‌‌قیاس حضرت علی(ع)، اخلاص، زهد، بینش، شهود و مرگ ستایی مورد اقتدای جلال‌‌الدین است. افزون بر آنها، رحمت و کرم علی تا بدان حد است که در گزارش احتمالاً برساخته مولوی از داستان عمرو بن عبدود، علی(ع) سرانجام هم حیات جسمانی و هم حیات معنوی به آن یل عرب اعطا می‌‌کند و حتی به ابن‌‌ملجم نوید شفاعت در روز حشر می‌‌دهد. در نظر مولوی، علی تنها محرم اسرار شب معراج پیامبر بوده است. همچنین در باور وی، اگر آن شاه هستی، در پی کسب مقام خلافت بود، نه برآمده از حبّ دنیا و ریا است، بلکه در پی این بود تا نخل خلافت و نیابت پیامبر را به ثمر برساند و آن را جانی دگر بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scale of Ahad Khou: Ali (PUH) in Rumi’s works

نویسندگان [English]

  • Hosein Heidari
  • Khadije Kar Doust
چکیده [English]

Velayat’s trainings are a link among two important course of Tashayo’ and Tssavof in Islam’s World, so the main subjects of scholars’ works in these two courses were life and words of saints. This article analyses and shows Ali’s features in three main works of Jalal al-Din Mohammad Moulavi (Mathnavi, Koliyat Shams and Majalese Sab’e) and presents a report through his virtues. Moulana (Rumi) (672-604) who without any doubt is one of complete people of path related his mother relativity to Imam Ali (PUH). From Moulavi’s perspective, devotion, piety, attitude, intuitive and praising death are immeasurable remarkable features of Imam Ali (PUH) that Rumi imitated from them. Moreover, for Moulavi munificence and mercy of Ali (PUH) is too high that Moulavi in his imaginary story claimed, Ali gave Mohammad Abdovad both bodily and spiritual live and even Ali (PUH) [in Moulavi story] promised to Ebn Moljam about his intercession in resurrection. From Moulavi perspective Ali (PUH) was the only confident person in Me’raj (Prophet’s nocturnal ascent) with Prophet Mohammad (PUH). Furthermore, from his idea not only Ali (PUH) was not thinking to Khalafah but also he was trying to renew Prophet’s representation and Khalafah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathnavi Ma’navi
  • Moulavi
  • Imam Ali (PUH)
  • Velayat
  • Tasha’yo’