تجلی فضایل و مناقب خلفای راشدین و اهل‌بیت پیامبر(ص) در اشعار سنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حکیم سنایی غزنوی، یکی از شاعران متعهد و سنی مذهبی است که در آثار خویش عشق و ارادتش را به خاندان پیامبر(ص) و امامان شیعه بی‌‌پرده ابراز داشته است. او هم در کتاب حدیقة الحقیقه و هم در دیوان اشعارش، در کنار مدح برخی از صحابه و خلفای راشدین، بارها از فرزندان پیامبر(ص) و اولاد علی(ع)، در نهایت احترام، اصالت و تقدس یاد کرده است. در این مقاله با مطالعه آثار حکیم سنایی و منابع تاریخی، با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بیان دیدگاههای سنایی درباره گوشه‌‌ای از فضایل اهل‌‌بیت(ع) و خلفای راشدین پرداخته شده است. سنایی با ابراز عشق و ارادت به اهل‌‌بیت(ع) و خلفای راشدین در عصری که تعصبات مذهبی امت اسلامی را آزار می‌‌داد، به گونه‌‌ای تلاش نموده تا با تبلیغ اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی از آفتها و آسیبهای تفرقه و تعصب مذهبی بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation and virtues of Ahlol Beit (PUH) and Rashedin’s Caliphate in Sanaee‘s poetry

نویسنده [English]

  • DoostAli Sanchooli
چکیده [English]

The philosopher, Sanaee Qaznavi, was one of obligated and Soni poets who expressed his feeling and love through Prophet Mohammad (PUH) and His Holy Family in his works. He also in the book of Hadigha al-Haqiqah and in his collected poems besides praising a number of Sahabeh and Rashedin’s Caliphate mentioned to Prophet Mohammad’s Holy Family (PUT) several times and posterities of Imam Ali (PUH) with respect and nobility. In this article with studying Sanaee’s works and historical sources declares Sanaee’s viewpoints with analytical-descriptive method about Ahlol Beit’s (PUH) and Rashedin’s Caliphate’s virtues. Sanaee with expressing his affection and love to Ahlol Beit (PUT) and Rashedin’s Caliphate in a time that religious fanatics annoys Islamic Ummah, tries to proselyting the thoughts of proximity among Islamic sects to decrease effects of division and fanaticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanaee Qaznavi
  • Ahlol Beit (PUT)
  • Rashedin’s Caliphate
  • virtues