گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زنان در برهه‌ای از تاریخ از حق مشارکت سیاسی در جوامع گوناگون محروم بوده‌اند. متأسفانه این تبعیض ناروا که ریشه در تفکر فیلسوفان سیاسی مغرب زمین داشت، تا اواسط قرن نوزدهم در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر ادامه یافت. اسناد حقوق بشر با درک نابسامانی اوضاع، تلاش نمود حق سیاسی زنان را به طور مستقیم و غیر مستقیم احیا کند که مهم‌ترین اقدام آن، تدوین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است. دین مبین اسلام از ابتدا این حق را برای زنان به رسمیت شناخته بود، اما با توجه به تحولات روزافزون دنیا، نحوه مشارکت سیاسی آنان تغییر کرد. بنابراین، ضروری است که نحوه عملکرد کشورهای اسلامی با توجه به معیارهای بین‌المللی امروزی سنجیده شود که گزارشهای ارائه شده به کمیته منع تبعیض علیه زنان منبع خوبی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reports of Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in members of Islamic countries; translation and analysis in brief

نویسندگان [English]

  • Bijan Abbasi
  • Seyed Mojtaba Hoseini AlMousavi
چکیده [English]

Women in a stretch of history in various societies haven’t any rights for political participation. Unfortunately this inadmissible discrimination, which rooted in western political philosophers, continued until middle of nineteenth century in the democratic counties which claiming for human rights. The documents of human rights with understanding on unorganized situation try to revive women rights directly and indirectly that the most important expediency of that was codification of Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Furthermore, Islam religion from the beginning recognizes this right for women but according to ever-increasing world’s evolutions the way of their participation becomes changed. Therefore it is necessary to mature the way of Islamic countries’ function with considering on today’s international principals that presented reports to Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women that is a good source in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woman
  • political participation
  • Human rights
  • convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women
  • feminism