امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف‌‌د‌ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی‌‌الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می‌داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن ـ فقط ـ برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی‌‌ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده‌‌اند. در مقابل طرف‌‌داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی‌‌ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده‌‌اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می‌‌پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می‌شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Woman’s Emamah in Sallah from fifth Islamic sect’s viewpoint

نویسندگان [English]

  • Soheila Rostami
  • Rojin Khaledi
  • Mahnaz Ebrahimi
چکیده [English]

About Emamah of woman in congregational praying totally from jurists four view were present. The famous and common view is woman couldn’t become Emam in men congregational praying but this is possible in women congregational prying. On the contrary of this view there are other ideas that one believes on absolute invalidity of this idea and other one believes on validity of it, and the third view accepts woman’s Emamah in some conditions. Those who believe on invalidity of Emamah of woman congregational praying for proofing their ideas use Qur’an, Sonnah, Ejma’ and logical reasons. In other side, those who believe on validity of Emamah of woman in congregational praying utilize from Naqli reasons such as Hadith of “Omme Varaqah” and logical reasons. This article with presenting this specific subject examines jurisprudence perspectives and finally concludes that the view that accepted woman’s Emamah in congregational praying for women and not for men is more common and other explanations are not logical and considers by emotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Woman
  • Emamah
  • congregational praying
  • Friday
  • Farz
  • Sonnah