نگاه تقریبی عین‌القضات همدانی به مکاتب مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظریه درستی اصول مذاهب و جریانهای فکری رایج و نحوه مواجهه صحیح با این عقاید، یکی از مسائلی است که عین‌القضات در آثار خود به توضیح و تبیین آن می‌پردازد. وی با ارائه دلایل و مثالهای گوناگون، معتقد به صحت و درستی اصل و اساس عقایدی است که بر پایه آنها مذاهب و مکاتب مختلفی ایجاد شده است و به سالکان حقیقت توصیه می‌کند در برخورد با عقاید و نظرات گوناگون، سعه صدر بیشتری داشته و به جستجوی حقیقت آنها برآیند، تا اختلاف آراء و نزاعهای سطحی، برطرف و درکی درست از حقیقت مذاهب حاصل گردد. اگرچه عین‌القضات تا جای ممکن می‌کوشد دلایل و مثالهای متعددی بر مدعای خود بیان کند، اما بر مبنای روش عرفانی، درک حقیقت این مسئله را ـ آن‌گونه که خود یافته است ـ منوط به کشف و شهود می‌داند. نظریه عین‌القضات از دو جهت اهمیت دارد: اول، از لحاظ اخلاق پژوهش، شیوه درست برخورد با آراء و عقاید مختلف را بیان می‌کند، دوم، به لحاظ اجتماعی و کاربردی، می‌تواند نقش بسزایی در همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب و نحله‌های فکری مختلف ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proximity view of E’ynolQozat Hamedani through various schools

نویسنده [English]

  • Najaf Yazdani
چکیده [English]

The theory of correction of sects’ principles and common thoughtful movements and correct way of countering with these ideas is the point that E’ynolQozat illustrates and explains it in his works. He with presenting reasons and various examples had belief on correction of principals and ideas that sects and different schools were establish on them, and recommended todevoteesof truth to be patient when they facing with different ideas and beliefs and search for their reality until remove differences in ideas and superficial conflicts, and make a correct understanding through Truth of sects. Though E’ynolQozat tries to declare various examples and reasons for his pretension, but according to mystical method he identifies intuition as a way for understanding the Truth of this point. E’ynolQozat’s theory for two points is remarkable: first, from morality of research’s viewpoint, he declares the correct way of countering with various ideas and beliefs. Second, from social and practical view point, it has a remarkable role on peaceful coexistence of various sects and thoughtful schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E’ynolQozat
  • differences
  • knowledge
  • Truth
  • Sects
  • Principals