بررسی اسناد قرائات هفت‌گانه در روایات فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی اسناد قرائات هفت‌‌گانه به ما نشان می‌‌دهد که این قرائات از نظر اعتبار، در یک سطح قرار ندارند. اسناد برخی قرائات تنها در یک طبقه یا بیشتر دارای کثرت راویان است و در طبقه‌‌ای دیگر دارای راوی واحدی است، به طوری که سند برخی از این قرائات، تنها به یک یا دو استاد قرائت و برخی به یک یا دو صحابی منتهی می‌‌شود. همچنین در میان برخی از این قرائات، قراء ضعیف یا مجهول نیز دیده می‌‌شود که موجب عدم اعتبار یک قرائت گردیده است. بنابراین همه این قرائات متواتر و معتبر نیستند و تنها سند قرائت عاصم از تواتر نسبت به دیگر قرائات برخوردار است و دیگر قرائات یا غیر متواتر هستند یا اسنادی غیر معتبر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining attributions for seven Readings of Qur’an (Qera’at) in Fariqain’s Hadiths

نویسنده [English]

  • Majid Bashiri
چکیده [English]

Examining evidences for seven Readings of Qur’an (Qera’at) show us that credits of these Readings are not in same levels. Only some Reading’s Evidences in one or more level have many narrators and in another level has one narrator; several evidences for these Readings onlyterminate to one or two master of Reading and some of them end to one or two of Sahabeh. Furthermore some of these Readings are not Motevater or valid and only the evidence of A’sem toward other Readings is more valid than others and other readings are not Motevater or are not have valid evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seven Readings (Qera’at)
  • Qera’aSab’ee
  • Readings evidence
  • Reading’s narrators
  • Hafas
  • A’sem