بررسی حکم شرعی استعمال مواد مسکر و روان‌گردان از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبلیغات ناخوشایند و نامطلوبی از لحاظ روحی و روانی دارد. از نظر پزشکی و اجتماعی نیز، زیانهای بی‌شماری را دربر دارد که دنیای غرب نیز کم و بیش بدان اعتراف کرده است. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسئله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده و بدین جهت است که دنیای امروز، بر حقانیّت قانون جزایی اسلام، نسبت به مصرف مسکرات، صحّه می‌‌گذارد. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام‌‌الخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسده‌‌هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می‌‌شود. در جوامع امروزی، علاوه بر خمر، مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روان‌‌گردان و مخدر نیز تولید می‌شوند که چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب، بیشتر از ضرر خمر می‌‌باشد. بنابراین امروزه ضروری است که فقهای معاصر مذاهب اسلامی در خصوص مصادیق جدید مسکرات، تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه، فتاوایی متناسب با آثار تخریبی این مواد زیان‌‌بار، صادر نمایند، تا به لحاظ فقهی و حقوقی، گامی در جهت مبارزه با این پدیده شوم برداشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining canonical Hokm of using inebriant and ecstasy materials from Islamic sects’ jurists’ viewpoint

نویسندگان [English]

  • Habib Allah Azimi
  • Masoud Asghari
چکیده [English]

Utilizing wine and other kind of inebriant has uncomplimentary and negative effects on soul and psyche. From medical and social science also it has much harms that western worldrelatively confess to it. Today becomes assert that Islam in countering with inebriant choose right and correct way and for this reason today world accept the legitimacy of Islam law through inebriants. Modern science also asserts that alcohols arethe root of all crimes and corruptions which could spoil wisdom, thinking, Health, property and family system. In today’s society’s addition to wine and inebriants, new material such as ecstasy and narcotic are produce that perhaps in first years of Islam there were no sign of them, and meanwhile harm of these materials are more than detriment of wine. Therefore for today, it is necessary that contemporary Islamic sects’ jurists research through new samples of inebriants, and according to policy of society present judical orders which are suited todamaging effects of these harmful materials, until from jurisprudence and law perspective, take step against this sinister phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inebriant
  • ecstasy
  • narcotic
  • Islamic sects’ jurisprudence