نمونه‌هایی از بازتاب حب آل علی(ع) در معماری آناطولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آثار معماری به عنوان یکی از منابع مهم تاریخ نگاری، جایگاه ویژه‌‌ای در شناخت مسائل تاریخی هر سرزمین، دارد و تحقیق در خصوص تبادلات فرهنگی، مهاجرت اقوام، ظهور افکار و عقاید متعدد، و وضعیت اقتصادی، اغلب به کمک آثار مذکور انجام می‌‌شود. از جمله، تزئینات به کار رفته در تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی آناطولی از علاقه و محبت مردمان آن سرزمین نسبت به علی(ع) و اهل‌‌بیت پیامبر حکایت دارد. جریان حب آل علی، از دوره سلجوقیان روم، به تدریج شرایط لازم را برای ادامه حیات در تاریخ فرهنگی آناطولی به دست آورد و در معماری آن منطقه نشانه‌‌هایی بر جای گذاشت. شاهد این مدعا، استفاده هنری از نام امام علی(ع) در تزئین معماری مساجد و اماکن دیگر می‌‌باشد. حجم آثار و نشانه‌‌های شیعی یا منسوب به تشیع که در اَبنیه تاریخی آناطولی بر جای مانده، گویای این واقعیت می‌‌باشد که در گذشته نوعی هم‌‌گرایی عقیدتی و فرهنگی میان پیروان فرق مختلف اسلامی در آن منطقه، حاکم بوده است. شناخت مظاهر و نمادهای مذکور در ابنیه و معماری آناطولی، موضوع مقاله حاضر است. این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام و در گردآوری داده‌‌ها، از شیوه‌‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examples for reflex of Ali’s (PUH) affection in Anatolia’s architecture

نویسنده [English]

  • Moharam QoliZadeh
چکیده [English]

Architecture works recognize as one of important sources for historiography and it has special position for knowing historical points of each land and searching for cultural interlocution, nations’ migration, appearance of difference ideas and believes and economic situation mostly assist to these said works. From amongthe used adornments in numerous historical buildings in Anatolia shows that people of this land have affection and fondness trough Ali (PUH) and Prophet’s Family (PUT). Ali’s (PUH) affection gradually achieves suitable condition for its existence in Anatolia from Seljuk of Rome and put signs in architecture of this area. Proof for this averment is utilizing from Ali’s name for adornments of mosques and other places. The contents of buildings and Shi’a signs or assigned to Shi’a that are visible in historical buildings of Anatolia shows this reality that in the past there were a belief and cultural isotropy between varicose Islamic sects in that area. Recognizing the said representations and symbols in Anatolia buildings and architecture is main subject of this article. This research based on descriptive - analytic method and utilizes library and web methods for gathering data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shi’a culture
  • Ali’s Family (PUH) affection
  • historical architecture
  • Anatolia
  • cultural isotropy