جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، مرحله نهایی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، ایجاد امت اسلامی، نیازمند وحدت و همدلی مسلمانان منطقه و جهان است. بر این اساس یکی از مهم‌ترین کارویژه‏‌های مهم جمهوری اسلامی حرکت در مسیر گسترش فرهنگ تقریب و وحدت اسلامی و بسترسازی برای ایجاد امت اسلامی از این طریق است. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، امت اسلامی و وحدت مسلمانان، به تحلیل نسبت سه‎سویه این هر سه پرداخته است. ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، در گرو ارائه الگوی صحیح به جهان اسلام است. بر این اساس در بخش پایانی مقاله، به اثبات ظرفیتهای الگویی انقلاب اسلامی برای جهان اسلام پرداخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه‏‌ای، با محوریت دیدگاهها و بیانات مقام معظم رهبری سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of Islamic Ummah in completing Islamic Revelution’s process

نویسنده [English]

  • AbbasAli Meshkani Sabzevari
چکیده [English]

Establishing an Islamic world and Islamic Ummah is final completing stage of Islamic revolution’s process. On other hand the establishment of Islamic Ummah needs unity and empathy of Muslims’ regions. For this reason an important task of Islamic republic is moving toward improving proximity culture and Islamic unity and also making foundations of Islamic Ummah. This article after illustrating the completing process of Islamic revolution then analyzes concepts of Islamic Ummah and Muslims’ unity. For establishing Islamic world and Islamic Ummah presenting a correct model for Islamic World is needed. With these bases the final section would proof capacity of Islamic revolution model for Islamic World. This article firmed by analytical method and library studying with axial views of Ayatollah Khame’nee.