جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در جامع البیان طبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تفسیر طبری یکی از مشهورترین تفاسیر مأثور اهل‌‌تسنن است که در قرن سوم به رشته تحریر درآمده است. روش تفسیری طبری در این تفسیر، غالباً روایی با استفاده از روایات پیامبر(ص) و اقوال صحابه و تابعان است، ولی این به این معنا نیست که این تفسیر، صرفاً روایی محض است، بلکه طبری در کنار استفاده از روایات، در بسیاری از موارد از روش تفسیر قرآن به قرآن، اجتهاد و عقل و غیره در تفسیر آیات استفاده کرده است؛ یعنی در تفسیر خود روایت را با درایت جمع کرده است. بنابراین یکی از روشهای تفسیری طبری، استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن است که در این مقاله برای اثبات این موضوع به موارد استفاده وی از این روش همچون: بیان معنی صحیح لغات قرآنی، خطابهای قرآن و قرائت و سبب نزول صحیح آیات، جرح و تعدیل روایات متعارض تفسیری، تفصیل مجملات قرآن، مقید کردن آیات مطلق قرآن، و تفسیر صحیح آیات پرداخته می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The status of Qur’an to Qur’an interpretation in Jame’ Al Bayan Tabari

نویسنده [English]

  • Mohammad Farooq Ashkar Tizabi
چکیده [English]

Tabari interpretation is one of the most famous Ma’soor interpretations of Soni that it was written in the third century. The interpretive method of Tabari in this book is mostly Revaee with utilizing from Prophet Mohammad’s (PUH) Hadith and Sahabeh and Tabe’an’s words. Nevertheless, this does not mean that this interpretation is only Revaee rather Tabari in many cases utilize from other interpretations’ methods such as Qur’an to Qur’an interpretation, Ejtehad, logic and etc. this meaning that he in his book uses tact to interpreted Hadith. Furthermore, one of Tabari’s methods is Qur’an to Qur’an interpretation which this article for proofing this subject mentions some of these topics such as: mentioning the correct meaning of Qur’an’s words, Qur’an’s addressing, Reading (Qara’at), the correct reasons for Nozool of Qur’an’s verses, rectifying interpretive conflicted Hadith, give detail for Qur’an Mojmalat, stipulating Motlagh verses of Qur’an, interpreting Qur’an verses correctly.