همپایی و پیوند قرائت و عمل به قرآن از دیدگاه فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

«عمل به قرآن» یکی از مسائل مورد توجه در قرآن و روایات است که در جانب دیگر آن، دو مقوله قرائت و تدبر همراه با استماع، ترتیل و تلاوت قرار دارد. موضوعی که همواره مورد بررسی دانشمندان این حوزه بوده، این است که چگونه می‌‌توان بین عمل به قرآن با دو مقوله قرائت و تدبر پیوند برقرار کرد. در این مقاله، مفهوم «عمل به قرآن» و ارتباط سامان‌‌یافته آن با دو مقوله قرائت و تدبر با تکیه بر استنادات قرآنی و روایی از دیدگاه فریقین بررسی شده و در نهایت «شاکله» انسان به عنوان رکن اصلی و خاستگاه عمل به قرآن معرفی شده است. عمل به قرآن زمانی به طور قطع محقق می‌‌شود که قرآن در قلب انسان رسوخ کرده و شاکله وجودی او را قرآن‌‌بنیان شکل دهد. از این منظر قرائت قرآن مهم‌‌ترین مرحله انعقاد عمل محسوب می‌‌شود که در بطن و متن عمل به قرآن قرار دارد. انسان در هنگام قرائت با متذکر ساختن خود و القای تعالیم قرآن به قلب، در حین قرائت به قرآن عمل می‌‌کند و بعد از اتمام قرائت و وقت عمل، به جای اینکه مفاهیم کلی قرآنی را محور عمل قرار دهد، نص آیات قرآن را با قرائت نزد خود حاضر یافته، بدون واسطه به کلام الله عمل می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordination and bonds of reading and practicing to Holy Qur’an from Fariqain’s view

نویسندگان [English]

  • Karim Dowlati
  • Reza Bidi
چکیده [English]

“practicing to Qur’an” is one of considerable issues in Holy Qur’an and Hadith that in other side of that is two issues of reading Qur’an and listening with reflectioning, Tartil and intoning to Qur’an. The point that allways was in centrer of interest of scolars of this field is how to make a link between two issues of reading and reflection? In this article the concept of “practicing Qur’an” was examine by its connection with two issues of  reading (Qara’t) and reflection on the basis of Qur’an and Hadith from Fariqain’s viewpoint. As a final point the configuration of human introduce as a main base and origin of practicing to Qur’an. When Practicing to Qur’an would become substantiate that Qur’an seep into the souls of human then his/her existential configuration firmed with Qur’an. From this poin reading Qur’an is the most important fact for practcing the Holy Book. So therefore after reading Qur’an and in the time of practicing instead of performing the Qur’an’s concepts, s/he already have the concepts in his/her heart and woud directly practice the words of God.