مبانی تربیتی شهادت در قرآن با نگاهی به تفاسیر فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قرآن به عنوان کتاب دینی و کلام خداوندی و منبعی فکری و رفتاری، همواره برای عموم مسلمانان حجت و ملاک اندیشه و عمل بوده و معیار و مبنای تعلیم و تربیت است. از سوی دیگر ایثار، جهاد در راه آرمانها و اصول دینی و شهادت و بذل جان در این مسیر، از افتخارات پیروان اسلام به شمار می‌‌رود. در زمان صدر اسلام که مصادف بود با وقوع جنگهای مسلمانان با کفار، تعداد زیادی از مسلمانان به شهادت رسیدند و کلمات شهید و شهادت در معنای جدید و اصطلاحی (یعنی: قتیل فی سبیل الله) در میان مردم شایع شد و پیامبر اکرم(ص) نیز این واژه‌‌ها را برای کشته‌‌شدگان در راه خدا به کار برد، تا جایی که امروزه از شنیدن این کلمات ذهن انسان به همین معنای جدید متبادر می‌‌شود. مقوله شهادت، تنها کشته شدن و از بین رفتن جسم یک انسان دین‌‌دار نیست، بلکه یک روند هدف‌‌دار و عقلانی است که در ورای آن مبانی تربیتی عمیقی نهفته است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده، جستاری در مبانی تربیتی شهادت از خلال بررسی آیات قرآن است، به گونه‌‌ای که از دو منظر می‌‌توان به مبانی تربیتی شهادت در قرآن نگریست: منظر اول؛ بیان خصوصیاتی که در قرآن برای شهیدان ذکر گردیده است و می‌‌تواند نقش مؤثری در ایجاد فرهنگ شهادت در جامعه داشته باشد. منظر دوم؛ بیان مصادیق شهیدان در قرآن و نقش تربیتی آنها. در این نوشتار این دو مقوله مورد مداقه قرار می‌‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educative basics of martyrdom in Qur’an with an outlook to Fariqain’s interpretations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nakhi
  • Mohammad Reza Pircheragh
چکیده [English]

Qur’an as religious book and divine words of God and also as a practical and intellectual source for Muslims always is reasoning and criterion of thinking and practice, and it is a scale for training. In other hand sacrifice, Jahad for ideals and religious principals and martyrdom are honors for Islam’s followers. In early years of Islam that was coincident Muslim’s war with atonements many Muslims were become martyrdom. Therefore the words of martyrdom and martyr in its new meaning become common among people and Prophet Mohammad (PH) use these words for people who died for God’s sake. Today also with hearing this word the new concept come to the mind. The issue of martyrdom is not only liquidation and immolation of a pious’ body but also it is logical and purposeful process which deep and educative basics are conceal in it. The content of this article is an inquest on educative basics of martyrdom with examination of Qur’an verses. From this view we could look toward educative basics of martyrdom in Qur’an: the first view: virtues for martyrs that mentioned in Qur’an and it have an influential role for developing martyrdom culture in society. Second view: mentioning examples of martyrs in Qur’an and its educative roles. In this text these two issues bring into discus.