شأن نزول سوره انسان در روایات فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سوره انسان یا دهر، سوره 76 قرآن کریم به لحاظ ترتیب در مصحف شریف، بر محوریت انسان، اخلاص، ایثار و عاقبت کارش در قیامت نازل گردیده است. از جمله آیات این سوره، معرفی «ابرار» است که طبق صحیح‌ترین روایات موجود در فریقین، در شأن حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) ـ به دلیل وفای به نذر خویش در گرفتن سه روز روزه و ایثار افطار خویش در همان سه روز به مسکین و یتیم و اسیر ـ نازل گردیده است. اما برخی یا مدنی بودن سوره را مورد تردید قرار داده یا سبب نزول دیگری برای آن بیان کرده‌اند. با بررسی متون روایی معتبر فریقین در باب ترتیب نزول سوره‌ها و روایات مبنی بر شأن نزول حقیقی سوره، به این مسئله رهنمون می‌شویم که سوره انسان نه تنها از سور مدنی است، بلکه سبب نزول حقیقی آن، همان از خود گذشتگی و ایثار علی(ع) و فاطمه(س) بوده است. گواه بر این مطلب، حقیقت تاریخ است که بر آن شهادت می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reason for sending Soorah of Ensan in Fariqain’s Hadith

نویسنده [English]

  • Mohammad Javadi
چکیده [English]

Soorah of Ensan or Dahr the 76th soorahof Holy Qur’an has sent down properly on axis of human, devotion, sacrifice and the eventual of human in afterworld. One verses of this soorah is introducing “Abrar” which base on the most correct Hadith of Fariqain that is about Imam Ali (PH) and Hazrate Zahra (PH) which the Soorah sent for fidelity of them to their vow (nazr) to being fast in three days and they devot their Eftar in that day to Meskin, Yatim and Asir. However, some people have doubt that this soorah is not Madani or demonstrate another reason for its send. With examining reliable Hadith texts of Farqain in case of the proper order of sending soorahs and Hadith which are base on real reason for sending of soorahs, we lead to this point that soorah of Ensan is not only a Madani soorah but also real reason for its sending is because of dedication and devotion of Imam Ali (ph) and Fatemeh (PH). The witness for this point is history which is testifying to this.