سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فرقه مرجئه یکی از فِرَق اسلامی است که نخستین بار با عدم داوری درباره صحابه پیامبر(ص) پا به عرصه وجود گذاشت. هرچند در ابتدا خط مشی این فرقه دوری از قضاوت درباره افراد و به تبع آن پرهیز از مجادلات سیاسی بود، اما با گسترش تعالیم ارجاء در میان مسلمانان و اقبال فراوان به آن، فرقه مذکور نیز وارد درگیریهای سیاسی شد. به‌‌رغم اینکه در بسیاری از موارد این فرقه به عنوان حامی و پشتیبان عقیدتی دولت امویان عمل می‌‌کرد، اما در برخی از مواقع مرجئی مذهبان با اتکا به تعالیم این فرقه در مقابل حکومت اموی ایستاده‌‌اند. این مقاله برآن است تا به بررسی اقدامات رهبران مرجئی مذهب خراسان در اواخر دوره بنی‌‌امیه بپردازد. با بررسی این اقدامات می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که برخلاف نظریه رایج مبنی بر همراهی مذهب ارجاء با حکومت بنی‌‌امیه، برخی از مرجئی مذهبان علیه این حکومت دست به شورش زده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious heads of Morja’e sect and their activities in Khorasan

نویسندگان [English]

  • Hossein Moftakhari
  • Seyed Ehsan Sadeqian Dehkordi
چکیده [English]

The Morja’e sect is one of Islamic sects that for the first time set up with non judgment about Prophet’s Sahabeh. Although in the beginning the way of this sect was to avoid judging about people and keeping away from political disputes but with developing Erja’s trainings between Muslims and its popularity the said sect went through political disputes. Despite in many cases this sect act as an ideological supporter and protector of Omaviyan’s government, but some time Morja’e with trainings of this sect go against Omaviyan’s government. This article wants to examine Khorasan’s Morja’e leaders’ moves in late Bani Omayeh’s Era. With examination of these moves we could conclude that against the common theory that Erja sect was accompanying with Ban Omayeh, some Morja’es were revolting against the government.