بررسی واژه‌های جانشین اعجاز در قرآن کریم در تفاسیر فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحث اعجاز قرآن و به طور کلی معجزه، یکی از مباحث مهم علوم قرآنی و همچنین علم کلام است. واژه‌ اعجاز برای اولین بار در اواخر قرن سوم به مفهوم مصطلح آن استعمال گردید و پس از آن کاربرد آن رواج یافت. این واژه به مفهوم اصطلاحی در قرآن نیامده، اما معنای کانونی معجزه که همان ارائه نشانه و دلیل روشن بر صدق ادعای رسالت است، با واژه‌‌هایی مانند: «آیه»، «بیّنه»، «بصائر»، «برهان»، «سلطان» و «شیء مبین» که بر همین مفهوم دلالت دارند، به کار رفته است. این واژه‌‌های هم‌‌حوزه با کاربرد یکسانی در آیات قرآن توزیع نشده‌‌اند و دارای ارزشهای معنایی متمایزی می‌‌باشند. در این مقاله در حد توان، کاربردها و ارزش معنایی هریک از این واژه‌‌ها در حوزه معنایی اعجاز بررسی گردیده است که طبق پژوهشهایی که انجام گرفته است، واژه «آیه» در حوزه معنایی معجزه، به معنای دلیل و نشانه بر خصوصیت نشانه و دلیل بودن معجزه بر صدق ادعای رسالت دلالت دارد. واژه‌‌های «بیّنه»، «برهان» و «شیء مبین» که افزون بر معنای دلیل و نشانه، دارای مفهوم روشنگری نیز هستند، بر ویژگی روشن بودن معجزه بر صدق دعوی نبوت دلالت دارند. واژه «بصائر» به مفهوم حجت و دلیل روشن قلبی بر خصوصیت ادراک قلبی معجزه و واژه «سلطان» به مفهوم حجت و دلیل غالب، بر ویژگی غالب بودن معجزه در مقابل منکران بر رسالت نبی دلالت می‌‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining miracle’s substitute words in Holy Qur’an in Fariqain interpretations

نویسنده [English]

  • Samaneh Saghi
چکیده [English]

The topic of miracle in Qur’an and generally miracle is one of important topics of Qur’anic science and also Kalam science. The word miracle used with its ycleped concept for the first time in late third century and after that its usage become current. However the central meaning of miracle used with such a words  “Ayyeh”, “Bayeneh”, “Basa’er”, “Borhan”, “Soltan” and “She’y On Mobin” which is presenting a sign and a bright reason to show the honesty of Resalat’s claim. These words don’t spread with same function in Qur’an verses and they have different meaning. In this article functions and valuable meanings of each word would illustrate in conceptual field of miracle.