احکام میت در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فرد مکلف حتی پیش از مرگ (حال احتضار) نیز احکام و آدابی را متوجه خود می‌‌بیند که البته این احکام و آداب شامل پس از مرگ او اعم از مرحله آماده‌‌سازی برای دفن، تدفین و پس از تدفین (مراسم بزرگداشت و ترحیم) نیز می‌‌شود. این احکام البته به فراخور هر فرهنگی گاه دستخوش انحرافاتی نیز گردیده‌‌اند که ضرورت اقتضا می‌‌کند این احکام به طور اصیل بیان گردد و البته پالایش در اعتقادات جاری عوام صورت گیرد. علاوه بر این در این زمینه اختلافاتی میان فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد که بررسی آنها می‌‌تواند مفید فایده واقع گردد. در مقاله پیش رو پس از ارائه تقسیماتی برای این احکام، به بیان نظرات فقهای مذاهب اسلامی و ادله هریک پرداخته‌‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meyyet (dead person) Ahkam in jurisprudence of Islamic sects

نویسنده [English]

  • Ali Shia Ali
چکیده [English]

Mokallaf person even before their death (Ehtezar) have specific Ahkams and rituals that these Ahkams includes also rituals of after death such as becoming ready for burial, interment and after interment. Of course these Ahkams depending on the cultures face with aberrations which it is necessity to demonstrate these Ahkams in a right way and certainly purgation must happen in available beliefs of people. Additionally in this topic there are differences between Jurisconsult of Islamic sects that examining them is useful. In this article after presenting divisions through these Ahkams it would demonstrate idea of Jurisconsult of Islamic sects and their reasons.