بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف قرائات سوره بقره در پنج ترجمه کهن و معاصر فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از علوم قرآن کریم که در فهم، ترجمه و تفسیر کلام الهی تأثیر مستقیم دارد، «علم قرائات قرآن» است. به همین سبب، این علم از دیرباز، مورد توجه مفسران قرآن بوده و تلاش جمعیِ ایشان بر این بوده که با توجه به قرائتهای مختلف و تأثیر دادن آنها در فهم قرآن، بتوان بهترین برداشت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. همین اثرگذاری، در ترجمه نیز خود را می‌نمایاند. در این مقاله، پس از مرور بر تعاریف و عناوین پایه‌ای، موارد اختلاف قرائات از میان هفت قرائت مشهور (قرائات سبع) که بر تفسیر قرآن تأثیر دارند، در سوره مبارکه بقره شمارش شده است. در پی آن، اختلاف تفسیری در این موارد، بررسی گردیده و ترجمه فارسی آیات مورد نظر در آن سوره، در ترجمه‌های رشیدالدین میبدی (ترجمه کهن از اهل‌‌سنت) و ابوالفتوح رازی (ترجمه کهن از شیعیان)، مهدی الهی قمشه‌ای (نخستین ترجمه فارسی معاصر)، ناصر مکارم شیرازی و محمدمهدی فولادوند (دو ترجمه متداول معاصر) مقایسه می‌شود. از رهگذر این بررسی، میزان تطابق ترجمه‌های یاد شده با روایت حفص از عاصم به عنوان مشهورترین قرائت در سده‌های اخیر مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative examining in difference s of reading Soorah of Baqareh in five ancient and Persian contemporary translations

نویسندگان [English]

  • Karim Dowlati
  • Seyed Mohammad Ali Ayazi
چکیده [English]

“The science of reading Holy Qur’an” is one of Holy Qur’an’s sciences that have direct influence in understanding, translation and interpretation of divine words. For this reason this science from long days was considered by Qur’an’s interpreters and according to various readings of Qur’an (Qara’ah) they collective attempt was to be influential in understanding of Qur’an that could have the best understanding according to acceptable Qara’ah. This influence shows itself in translation as well. In this article after reviewing definitions and basic concepts it would demonstrates differences in seven famous readings of Qur’an and in Soorah of Baqarah that have influence on interpretation of Qur’an. Furthermore differences in interpretations would discussed and it would compare Persian translations of Qur’an verses in that Soorah in translations of Rashiddin Meybodi, Abol Fotooh Razi, Mahdi Elahi Qomshee, Naser Makarem Shirazi and Mohammad Mahdi Foolad vand. This examination shows that the said translations with narration of Hafs from A’sem is accommodate as a famous reading in recent centuries.