بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اکتساب با اعمال حرام، یکی از پنج قسم، مکاسب محرمه‌ای است که تقریباً از قرن هشتم به بعد در کلام فقهای امامیه رواج یافته است. مراد از این اکتساب، کسب درآمد با کارهایی است که با قطع نظر از تعلق کسب بدان حرام بوده و از این جهت، اصل اکتساب به وسیله این‌‌گونه کارها از نظر تمامی فقهای شیعه و اهل‌‌سنت، محکوم به حرمت است، هرچند در برخی از مصادیق آن اختلافاتی دیده می‌شود. برای اثبات این حرمت، می‌توان به ادله اربعه، استناد نمود. نوع حرمت، حرمت تکلیفی است، لیکن علاوه بر آن، در برخی موارد، حرمت وضعی نیز وجود دارد. در این مقاله، ابتدا آیینه‌ای تمام نما از نظریات فقهای شیعه و اهل‌‌سنت در مورد حکم این نوع از اکتسابها ارائه شده، سپس بعد از ارائه ادله حرمت اکتساب با اعمال حرام، مصادیق بارز این نوع از کسب و کارها ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining job’s precept (Hokm) with Haram deeds in Khamseh sects

نویسندگان [English]

  • Abedin Momeni
  • Dawood Nojavan
چکیده [English]

Precept with Haram deeds is one of five parts of Haram’s deeds that was prevalence in Emamiyeh Jurisconsult after eighth century. From Shi’a and Sonni jurisconsult’s viewpoint earning money with Haram’s jobs are forbidden. For proofing this illegality (Hormat) we could refer to the forth reasons (Adeleh Arba’ee). Illegality’s type is Illegality task (Hormat Taklifi), but, therewith in some cases there is postural illegality (Hormat Vaz’ee) too. This article, at first presents a general view toward Shi’a and Sonni jurisprudence’s opinions about job’s precepts.