توقف مدینه فاضله بر وحدت دینی با تکیه بر آراء فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در نوشتار حاضر با تکیه بر آراء فارابی در زمینه اجتماع و مدینه فاضله، بیان می‌‌شود که تحقق و بنیان مدینه فاضله متوقف بر وحدت در دین با سه اصل خدا، نبی و قانون الهی است که به وسیله نبی یا همان رئیس الهی مدینه فاضله قابل تحقق است و در ادامه بیان می‌‌شود که با توجه به اصول بنای مدینه فاضله، علت اینکه مدینه فاضله اسلامی با عضویت تمامی مسلمانان تا به امروز تحقق پیدا نکرده، گم شدن هدف و به بیراهه رفتن فرمانروایان تعدادی از ممالک اسلامی است، نه اختلاف نظر مسلمانان بر سر جانشینی حضرت رسول(ص).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dependence of Utopia on religious unity with referring to Farabi’s views

نویسندگان [English]

  • Abbas Izad Panah
  • Ghasem Amjadian
چکیده [English]

This article with emphasizing on Farabi’s views in the field of society and utopia is mentioning realization and basis of utopia is depends on unity in religion with three principals of God, Prophecy and divine rules that these rules with prophet or divine boss of utopia is realizable. In continue the article would mention that with paying attention to principals of utopia’s structure the reason for not establishing an Islamic utopia with membership of all Muslims up to now is because of indirection of some rulers of Islamic countries and not because of diversity of opinions on substitution of Prophet Mohammad (PH).