بررسی عملکرد کشورهای اسلامی عضو در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (از منظر گزارشهای کمیسیون منع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رعایت حقوق زنان در جوامع مختلف یکی از مسائلی می‌باشد که از دیرباز مورد توجه بوده است. این دغدغه را به خوبی می‌توان در دو سند محوری حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌‌نامه بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به وضوح مشاهده کرد. اما این دو پیمان‌‌نامه نمی‌توانست فعالان حقوق زنان را راضی کند، از این رو مبادرت به تصویب کنوانسیون جداگانه به نام تبعیض علیه زنان نموده‌‌اند، تا هرچه بیشتر در این راستا گام بردارند. کشورهای اسلامی با در نظر گرفتن مبانی حقوق اسلامی سابقه بس طولانی در مورد رعایت حقوق زنان نسبت به کشورهای غیر اسلامی به ویژه غربی دارند، لیکن دنیای امروز به خصوص در عرصه بین‌‌المللی سازوکار خاصی را برای راست آزمایی ادعای دولتها درباره به رسمیت شناختن حقوق زنان برگزیده است. بنابراین لازم می‌باشد از منظر گزارشهای این کنوانسیون به بررسی این موضوع پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining actions of Islamic countries who are members of “Convention on the Elimination Discrimination against Women”

نویسندگان [English]

  • Saeid Bigdeli
  • Seyed Mojtaba Hoseini AlMousavi
چکیده [English]

Observance of women’s rights in various societies is a point that it is in the consideration. This concern is obviously visible in two axial documents of “Universal Declaration of Human Rights” and “International Covenant on Civil and Political Rights”. Nevertheless, these two conventions couldn’t convince activists’ women rights, so they enterprise to approbate another convention in the name of “Elimination Discrimination against Women” that they could gait more effectively in this way. Islamic countries with envisaging to bases of Islamic laws have a long background in case of observance of women’s right in compression with non-Islamic countries especially western countries. Nevertheless, today’s world selected a specific method particularly in international fields for evaluating the rightness’s claims of governments toward officiating women’s rights. Consequently it is necessity to examine this issue from reports of this convention.