نحوه مواجهه ائمه اهل‌بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل‌سنت و غالیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شیعه امامیه که یکی از جریانهای جدی در دین اسلام است، به عنوان یک مذهب اسلامی و با توجه به حجم تولیدات اندیشه‌ای، از جایگاه مهمی برخوردار است. در این زمینه حضور امامان شیعه طی 250 سال، بر تولید گسترده و عمیق اندیشه این مذهب، تأثیر شگرفی گذارده است. از طرفی با توجه به جایگاه این مذهب، نحوه تعامل آن با مذاهب دیگر اسلام بر کیفیت مناسبات و همبستگی اجتماعی جهان اسلام بسیار مؤثر است. از این رو در این نوشتار ارتباط شیعیان با اهل‌‌سنت و غالیان به مثابه‌ دو فرقه مذهبی از منظر نشانه شناختی فرهنگی در حوزه روایات ائمه اطهار(ع) مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس، غالیان به دلیل آنکه «دیگری فرهنگی نزدیک» به شمار می‌‌روند، تعارضات هویتی جدی‌تری با شیعه امامیه در مقایسه با اهل‌‌سنت ـ به عنوان «دیگری دور» ـ دارند. حاصل این روند توصیه به عدم ارتباط با غالیان و ارتباط حسنه و محترمانه با اهل‌‌سنت در دو سطح اعتقادی و رفتاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The way of encountering of Ahlol Beit (PUH) with ijtihad and deviation (Case study: Sonni and Qaliyan)

نویسندگان [English]

  • Meysam Farokhi
  • Hamed Sajjadi
چکیده [English]

Shi’a of Imamiyah is one of serious movements of Islam religion and has an important status as Islamic sect and as its wide thoughtful productions. In this field the presence of Shi’a Imams in 250 years had wondrous and deep influence on thinking of this sect. On other hand according to status of this sect its interaction with other Islamic sects has influence on quality of interrelations and social unity of Islam’s World. Thus in this article from cultural semiology point of view in Hadith of Ahlol Beit (PUH) the relation of Shi’as with Ahle Sonnah and Qaliyan as two religious sect became analyzed. From this perspective, because Qaliyan are “near cultural Other” have serious identical conflicts with Imamiyah Shi’a in comparison with Ahle Sonnah as “far cultural Other”. The result of this process is recommendation to not having relationship with Qaliyan and has good and respectful relation with Soni in ideological and behavior fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shi’a Imams
  • Qaliyan
  • Ahlol Sonnah
  • cultural semiology
  • far Other
  • near Other