روش تاریخ نگاری محمد بن جریر طبری (پیوند تاریخ و حدیث)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این پژوهش در صدد است نشان دهد پیوند میان تاریخ نگاری اسلامی و حدیث نگاری (‌روایت حدیث) تا چه اندازه عمیق و ناگسستنی بوده است. پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است: نخست پیوند میان حدیث و تاریخ مورد بررسی قرار می‌‌گیرد، سپس به گوشه‌هایی از روش تاریخ نگاری طبری به عنوان برجسته‌ترین نماینده تاریخ نگاری روایی (محدثانه) پرداخته می‌‌شود. به طور کلی محدثان کار خود را در دو سطح پی می‌گرفتند: نخست همه احادیث چه صحیح و چه موضوع را جمع‌آوری می‌‌کردند و سپس در سطح دوم آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دادند، تا سره را از ناسره جدا سازند. بنابر سطح اول، کار محدثان یک کار مقارنه‌ای درجه اول بوده است: محدث باید روایات همه فرقه‌ها و جریانها را می‌شناخت و جمع‌آوری می‌کرد، سپس وارد سطح دوم می‌شد و دست به گزینش می‌زد. طبری در تاریخش فقط به سطح اول کار محدثان پایبند بوده و وارد سطح دوم نشده است. اینک جا دارد با استفاده از روش نقد حدیث، روایات تاریخ طبری دوباره مورد بازخوانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historiography method of Mohammad ebn Jarir Tabari (the link between history and Hadith)

نویسنده [English]

  • Jalal Mahmoudi
چکیده [English]

This research tries to show the link between Islamic Historiography and narrating Hadith is very deep and tied together. The presence research contains two parts: first it would examine the link between Hadith and History. Then it would proceed a parts of Tabari’s Historiography as a remarkable representation of Hadith Historiography. Generally works of Narrators (Mohadeth) were in two parts: first gather all Hadiths and then in second part analyzed and examined them, until separated good from bad. According to the first part narrators work is a simultaneity task: Narrator must know Hadiths of all sects and movements and gathered them. Then entered to second part and select some of them. Tabari in his history only was faithful to first part and never entered to second one. Now we must with utilizing from criticizing Hadith’s method reread Hadiths of Tabari’s History.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History
  • Hadith
  • Esnad
  • Islamic Historiography
  • Mohammad ebn Jarir Tabari