سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده‌اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته‌اند، اما دیگر فقهای اهل‌‌سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده‌ است، واجب شمرده‌اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می‌دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته‌اند و عده‌ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می‌‌دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می‌دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می‌دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Territorial principle of crime and punishment in Islamic sects’ jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Abedin Momeni
  • Zari Zamani
چکیده [English]

Jurisconsults of Islamic sects from long time ago commented on Territorial principle of crime and punishment and they believe that performing the punishment is depends on Velayat. Although all sects believe on Velayat of Islamic Ummah for establishing an Islamic government, but Abu Hanifah and Abu Yousof with denying Velayat of Islamic government on Dar al-Kofr for punishing criminals of profanity land, though they were Muslims, they didn’t allow Islamic punishments for them. Nevertheless other Sonni Jurisconsults allowed to punish a criminal who crimes in a profanity land, but Imamiyah Jurisconsults believe punishment is depends on Islamic government and power. Some of Imamiyah Jurisconsults believe that because we are in Qeibat Era (occultation) this punishment no longer practically contemplated, and a group of them allow the punishment because profanity lands are unsecure and its performing is no longer contemplated. About those who allow the punishment also they practically didn’t contemplated it because they believed they haven’t power on profanity lands. But they believed criminals are worthy for Shar’ee punishments that among these ideas the idea of Abu Hanifah with Realistic view became discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • land
  • Location
  • Velayat
  • Islamic countries
  • non- Islamic countries