حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی

نویسندگان

چکیده

فقهای امامیه حفظ حرمت مدیون معسر و تنگدست را واجب دانسته، ولی به وی سفارش کرده‌­اند، که از تمام طرق شرعی ممکن در راستای ادای دین تلاش کند، ولی مدیون ثروتمند ممتنع از ادای دین به خاطر ظالم شناخته شدن، از این احترام محروم بوده و مستحق سخت­‌گیری از جانب حاکم می­‌باشد. در فقه امامیه برخورد با مدیونی را که از پرداخت دین طفره می­‌رود، می‌­توان در دو شاخه تقسیم‌­بندی کرد: در دیدگاه اول چنین بدهکاری از طرف حاکم حبس می­‌شود، ولی در دیدگاه دوم حاکم بین حبس و عدم حبس وی مخیر می­‌باشد. لیکن در فقه شافعی توأم با حبس و تعزیر، اموال وی نیز فروخته می­‌شود. به نظر می­‌رسد اصلاً نیازی به محبوس کردن مدیون مالی نباشد؛ چراکه وقتی موضوع صرفاً جنبه مالی داشته و بدهکار ملیء و دارا باشد، می­‌توان علاوه بر وصول طلب، به طرق جدید از تنبیهات مالی استفاده کرد و از حبس، معنای موسع را اراده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arresting debtor from Emamiye’s jurisprudence view with a outlook toward Shafe’ee jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Abedin Momeni
  • Amin Ahwar
چکیده [English]

Emamiyeh’s jurisconsult incumbent respecting dignity of poor and indigent person, but they enjoin to him that s/he must attempt to pay his/her dept with all legal (Shari’ee) ways, but the wealthy debtor who does not pay his/her debt is sans from this respect and s/he is deserving the Ruler’s crackdown. In Emamiye’s jurisprudence come in contact with a debtor who does not pay his debt could divide in two branches: in first view such a debtor must arrested from the ruler, but in the second view the ruler for arresting the debtor is free to chose. Furthermore, in Shafe’ee’s jurisprudence with arresting and Ta’zir the property of debtor also would sell. It seems that there is no need to arrest the fiscal owing because when the point is totally fiscal and debtor is wealthy we could besides upon arrival the claim use new ways for fiscal punishments.