کاوشی در معنای تساهل و تسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تساهل و تسامح، به معنای عدم مداخله و ممانعت یا اجازه دادن از روی قصد و آگاهی، به اعمال و عقایدی است که مورد پذیرش و پسند شخص نباشد. اسلام، این اصل را پذیرفته و بنای آن بر سخت‌‌گیری و مشقت نیست و از سوی دیگر، با آزادی بی‌‌قید و شرط نیز مخالف است. اساس تساهل و تسامح غربی بر این مبنا است که اعمال و رفتار فردی تا جایی درست هستند که موجب گسترش سعادتمندی مادی انسان گردند. در این نوشته، نشان داده می‌شود که تساهل و تسامح در اسلام، معنایی متفاوت با فرهنگ غربی داشته و دیدگاه متفاوتی را دنبال می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A research in meaning of political tolerance in two cultures of Islam and West

نویسنده [English]

  • Qolam Hosein Khedri
چکیده [English]

Tolerance means not interfering and prevent or not allowing with awareness to ideas and acts that is not acceptable for a person. Islam accepts this principal and it isn’t stringency in this case, but in other hand it is disagree with freedom without provisory. The base of western tolerance is human’s acts and behaviors and it is acceptable until expanding human’s material blissful. This article would shows that tolerance in Islam has different meaning with western culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tolerance
  • indulgence
  • Islamic tradition
  • western tradition