مصادیق جدید روابط نامشروع غیر از زنا و مجازات آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو کادر علمی دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی، دانشکده آموزش و پرورش‌، مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان، ایبک، افغانستان

2 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی

3 استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانسته‌اند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطه‌ای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت می‌گیرد و مستلزم کیفر نیز می‌باشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب می‌شود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته می‌شود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی می‌باشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Examples of Illegal Sexual Relationships other than Adultery and Their Punishments in Islamic Jurisprudence and the Law of Iran and Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Abdulsubhan Sedighi 1
  • Hamed Rostami Najafabadi 2
  • Hojjatollah Ebrahimian 3
1 Faculty member at Samangan Higher Education Institute, Aybak, Afghanistan
2 Assistant Professor at University of Islamic Denominations
3 Assistant Professor at Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Illegal Sexual Relationship other than Adultery has been forbidden by the jurisprudents of Islamic religions and is still considered a crime under the laws of Iran and Afghanistan and its punishment is Ta‘zir. Jurisprudentially, the Illegal Sexual Relationship other than Adultery is the relationship of a man and woman which is against Shari‘a and law and it entails punishment even if no intercourse has happened, otherwise it is considered adultery. Legally, by law, when there is an unlawful relationship between a man and a woman who has no marital relationship, it is called an illegitimate relationship. It should be borne in mind that illegal sexual relationship other than adultery is not exclusive or limitative (hasri) but it is allegorical (tamthili); some of today’s common criminal offenses have not been addressed in Islamic jurisprudence nor in the existing penal code of Iran and Afghanistan. Therefore, this paper is trying to identify old and recent cases of illegal sexual relationships other than adultery and, considering the legal and jurisprudential principles of crime, express their statutory punishments in a comparative way from the views of Islamic jurisprudents and law of Iran and Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal Sexual Relationships other than Adultery
  • Jurisprudence of Islamic Denominations
  • Alien (Non-Mahram)
  • Iran Law
  • Afghan Law
قرآن کریم.
الإحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبان، محمد بن حبان بستی، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1408ق.
احکام ویژه بانوان، صالح فوزان، ترجمه اسحاق دبیری، در: سایت کتابخانه عقیده، 1394ش.
اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، مرتضی مطهری، قم، صدرا، بی‌تا.
ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، عبدالرسول دیانی، تهران، تندیس، 1387ش.
اصول فقه کاربردی، مصطفی ابراهیم زلمی، ترجمه احمد نعمتی، تهران، احسان، 1394ش.
انحرافات جنسی (مطالعه تطبیقی جرم شناسی و فقهی)، امیر شریفی خضارتی، تهران، اندیشه عصر، 1388ش.
تابشی از قرآن، سید ابوالفضل ابن‌الرضا برقعی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
ترجمه فارسی صحیح فقه السنة، ابومالک کمال بن السید سالم، ترجمه علی آقا صالحی، تهران، احسان، 1397ش.
ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ القرآن، حسین بن محمد راغب اصفهانی، ترجمه غلامرضا خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، 1374ش.
التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، عبدالقادر عوده، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1426ق.
تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان، علیرضا نوبهاری طهرانی، تهران، مجد، 1393ش.
تفسیر المیزان، سید محمدحسین طباطبایی، ترجمه جمعی از مترجمان، قم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، تهران، رجاء؛ امیرکبیر، 1363ش.
تفسیر معارف القرآن، محمدشفیع عثمانی، ترجمه محمدیوسف حسین پور، تربت جام، شیخ الاسلام احمد جام، 1377ش.
تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1376ش.
تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حرعاملی، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، 1414ق.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن نجفی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1362ش.
حجاب، سید ابوالأعلی مودودی، ترجمه نعمت‌الله شهرانی، تهران، احسان، 1369ش.
حرمت شکنی عفت عمومی و مجازات آن، هادی عظیمی گرگانی و سمیه کریمی، تهران، صبا، 1391ش.
حقوق بین‌الملل عمومی، محمدرضا ضیائی بیگدلی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381ش.
حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی، محمدصالح ولیدی، تهران، امیرکبیر، 1387ش.
حقوق جزای اختصاصی، ایرج گلدوزیان، تهران، جهاد دانشگاهی، 1378ش.
حقوق جزای اختصاصی، دادمحمد نذیر، کابل، حامد رسالت، 1396ش.
حقوق کیفری اختصاصی، هوشنگ شامبیاتی، تهران، ژوبین، 1378ش.
حقوق کیفری اسلام، ابوالحسن محمدی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374ش.
الخلاف، محمد بن حسن طوسی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
شرائع الإسلام، جعفر بن حسن محقق حلی، نجف، مطبعة الآداب، 1389ق.
صحیح مسلم، مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
فرهنگ جامع روانشناسی ـ روانپزشکی انگلیسی ـ فارسی، نصرت‌الله پورافکاری، تهران، فرهنگ معاصر، 1373ش.
فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، امیرکبیر، 1375ش.
فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، محمدرضا اصلانی، تهران، کاروان، 1385ش.
فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان 1376 تا 1385، گروه واژه گزینی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1387ش.
فی ظلال القرآن، سید قطب، ترجمه مصطفی خرم‌دل، تهران، احسان، 1378ش.
قاموس قرآن، سید علی‌اکبر قرشی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1412ق.
قواعد کلیه فقهی، سلطان‌شاه سلطانی، مزار شریف، ثقافت، 1392ش.
الکافی فی الفقه، تقی‌الدین بن نجم‌الدین ابوالصلاح حلبی، قم، مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین(ع)، 1403ق.
مبسوط در ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1381ش.
المستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411ق.
المقنعة، محمد بن محمد مفید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1410ق.
المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیی بن شرف نووی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1430ق.
مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل، محمد بن محمد حطاب، بیروت، دارالفکر، 1412ق.
نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان از دیدگاه جرم شناسی، مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی، علی نجفی توانا، تهران، راه تربیت، 1382ش.