تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

2 دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

در گستره دین‌پژوهی، تحریف کتابهای آسمانی مسئله‌ای است که از دیرباز ذهن و زبان دانشیان این عرصه را به خود واداشته است. دست‌نخوردگی و سلامت این کتابها در پذیرش و اعتبار آیینهای مربوط به آن سهم به­‌سزایی دارد. اگرچه از منظر قرآن و حدیث ادیان پیشین نسخ شده و پیروی از آن روا نیست، اما برای پیروان ادیان پیشین و نیز مسلمانانی که به نسخ آن باورمند نیستند یا نسبت به آن تردید دارند تحریف کتابهای آسمانی می‌تواند دلیلی استوار و تعیین‌کننده برای روا دانستن یا ندانستن پیروی از آن باشد. با کاوش در آیات قرآن کریم و روایات معصومان(ع) و سخنان مفسران فریقین به­‌روشنی برمی‌آید مجموعه‌ای که امروز به عنوان عهدین (کتاب مقدس= بایبل) می‌شناسیم فراوان دچار تحریف لفظی و معنوی شده است؛ نیز با استدلالهای عقلی برنهاده بر مبانی نقد سندی و محتوایی متن ـ هم­چون: بررسی اتصال سند، اعتبار نسخه‌ها، تک‌نسخه یا چندنسخه­ بودن، مقایسه نسخه‌ها و کاویدن همسانی یا ناهمسانی آن، داشتن یا نداشتن تعارض و تناقض در نسخه واحد، در بر داشتن نسبتهای ناروا و سخنان زننده به خداوند و پیامبران، نامعقول­‌بودن بسیاری از جمله‌های آن و...- به همین نتیجه می‌رسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distortions of the Old and the New Testaments Based on Quran and Rationality

نویسندگان [English]

  • Hossein Sayyah Gorji 1
  • Mohammad Hossein Mokhtari 2
  • Atefeh Zarsazan 3
1 PhD student at University of Islamic Denominations
2 Associate Professor at Imam Khomeini Education and Research Institute (RA)
3 Assistant Professor at University of Islamic Denominations
چکیده [English]

In theology, originality and deviation of holy scripts has engaged minds and dialogs of the researchers of this field for centuries. Wholeness and originality of a holy book has an imperative part for validity of the religion and its acceptance by the followers. Although, according to the Quran and Hadith, the preceding religions are explicitly titled expired and following them is prohibited, nevertheless, discussion and proofing of the script deviations can influence the current followers of the religions, as well as the Muslims who do not believe in expiration of the religions, to accept or deny following the religion. With investigations into the Quran, Hadiths of the Fourteen Infallibles, and opinions of Shia and Sunni Interpreters, it is concluded that the scripts known today as Old and New Testament or Bible, has been subjected to various verbal and semantic distortions. Additionally, the argument is supported by rationality and reasoning based on document and content validity criticism, such as document cohesion and coherence analysis, validity of the scriptures and number of document versions; as well as comparison of the versions and their consistency or inconsistency, contrast and contradiction in a single version, courteousness towards God and the Prophets, irrationality of many sentences and... .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • the Bible
  • Interpreters
  • Divine Religions
  • Verbal Distortion
  • Semantic Distortion
قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
اسلام و کثرت‌گرایی دینی، محمد لگنهاوزن، ترجمه نرجس جواندل، قم، مؤسسه فرهنگی طه، 1384ش.
اظهار الحق، رحمت‌­الله هندی، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
انجیل برنابا، برنابا، تهران، دفتر نشر کتاب، 1362ش.
انیس الاعلام فی نصره الاسلام، محمدصادق فخرالاسلام، تهران، مرتضوی، 1364ش.
آلاء الرحمان فی تفسیر القرآن، محمدجواد بلاغی، قم، بعثت، 1420ق.
باستان‌شناسی کتاب مقدس، جان الدر، ترجمه سهیل آذری، تهران، نور جهان، 1335ش.
بحار الأنوار، محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1392ق.
تاریخ تفکر مسیحی، تونی لین، ترجمه روبرت آسریان، تهران، فرزان، 1380ش.
التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
تحقیقی در دین مسیح، جلال‌الدین آشتیانی، تهران، نشر نگارش، 1368ش.
تفسیر المنار، محمد رشیدرضا، بیروت، دارالفکر، 1393ق.
التفسیر الکاشف، محمدجواد مغنیه، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ‏1424ق.
تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، قم، دارالکتاب، 1404ق.
راه سعادت در اثبات نبوت، ابوالحسن شعرانی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1369ق.
صیانة القرآن من التحریف، محمدهادی معرفت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1418ق.
فی ظلال القرآن، سید قطب، بیروت، دارالشروق، 1412ق.
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود بن عمر زمخشری، بیروت، دارالکتاب العربی، 1407ق.
کنز العمال، علی بن حسام‌الدین متقی هندی، بیروت، مکتبة التراث الإسلامی، 1389ق.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.
مفاتیح الغیب، محمد بن عمر فخر رازی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1420ق.
المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمدحسین طباطبایی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
نور الثقلین، عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1415ق.
Harper's Bible Dictionary, Paul J. Achtemeier (ed.), San Francisco, Harper & row, 1985.
Self-Contradictions of the Bible, William Henry Burr, New York, A.J.Davis & Company, 1860.
"The New Testament", Luke Timothy Johnson, in: The Blackwell Companion to Catholicism, Buckley, James J.,Fredrick Christian & Trent Pomplun (eds.), Oxford , UK; Malden, MA: Blackwell Pub, 2007.
The Oxford companion to the Bible, Bruce M.Metzger, & D. Coogan Michael (eds.), New York, Oxford University Press, 1993.