دوره و شماره: دوره 16، شماره 55، شهریور 1400 
تحریف عهدین از منظر قرآن و عقل

صفحه 75-90

حسین سیاح گرجی؛ محمدحسین مختاری؛ عاطفه زرسازان


حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت

صفحه 107-118

مرتضی قاسمی حامد؛ ایوب شافعی پور؛ مجتبی شیرانی


گونه‌شناسی شرح و تفسیر روایات در تفسیر المیزان

صفحه 119-131

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ مصطفی عبدالعلی سربندی


نسیان و تأثیر آن بر عقد از منظر فقه اسلامی

صفحه 143-150

علی بهرامی؛ احمد باقری؛ عبدالحمید طالبی