حکم برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) از دیدگاه اهل‌سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

2 کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مسائل اختلافی میان علمای اهل‌سنت که برخی آن را بدعت تلقی کرده‌اند، برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که حکم برپایی جشن در زادروز پیامبر(ص) چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی در پی یافتن پاسخ این پرسش در منابع مذاهب چهارگانه اهل‌سنت است. از بررسی منابع این نتیجه حاصل می‌شود که اکثر قریب به‌اتفاق اهل‌سنت قائل به جواز برپایی جشن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) هستند و ادله عدم جواز، ضعیف و قابل رد و خدشه است. بر فرض که ادله جواز نیز قابل خدشه باشد، تنها یک دلیل برای جواز جشن میلاد کافی است و آن ضرورتی به نام وحدت امت اسلامی است که یکی از راههای محقق شدن آن، برپایی هرساله جشن میلاد پیامبر(ص) در اقصی نقاط سرزمینهای اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Verdict of Holding a Celebration for the Birth Anniversary of the Holy Prophet PBUH from the Sunni Perspective

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghasemi Hamed 1
  • Ayoub Shafeipoor 2
  • Mojtaba Shirani 3
1 Assistant Professor at University of Islamic Denominations
2 MA at University of Islamic Denominations
3 PhD student at Tehran University
چکیده [English]

One of the issues of disagreement among Sunni scholars, which some have considered heresy, is the celebration of the birth anniversary of the holy prophet PBUH. The question that the present study is going to answer is that whether the holding of a celebration for the birth anniversary of the holy prophet PBUH is a canonical heresy and forbidden or not? The current research paper tries finding an answer to the foresaid question using library resources in the light of describing and analyzing the resources from all the four Sunni denominations and it will be concluded that the majority of the Sunnis grant permission to the holding of a birthday celebration of the prophet PBUH, and reasons for not allowing a birthday celebration are weak, rejectable and blemished, and reasons for permitting a birthday celebration, even if considered blemished, as well, can be summed up into a single proof that is the necessity for revoking unity between the Islamic nation one actualization way of which is holding a birthday celebration for the prophet PBUH in Islamic territories around the globe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eulogy
  • Celebration
  • The Birth Anniversary of the Holy Prophet PBUH
  • Salafis
  • Sunnis
  • Islamic Unity
قرآن کریم.
إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، عثمان بن محمد بکری دمیاطی، بیروت، دارالفکر، 1418ق.
الإعتصام، ابراهیم بن موسی شاطبی، عربستان، دار ابن‌عفان، 1412ق.
الإعلام بفتاوى أئمة الإسلام حول مولده علیه الصلاة و السلام، سید محمد بن علوی مالکی حسنی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1426ق.
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، احمد بن عبدالحلیم ابن‌تیمیه، بیروت، دار عالم الکتب، 1419ق.
الأم، محمد بن ادریس شافعی، بیروت، دارالمعرفة، 1410ق.
الآداب الشرعیة و المنح المرعیة، محمد ابن‌مفلح، بی‌جا، عالم الکتب، بی‌تا.
البحر الزخار، احمد بن عمرو بزار، مدینه، مکتبة العلوم و الحکم؛ بیروت، دارالکتب العلمیة، 2009م.
البدایة و النهایة، اسماعیل بن عمر ابن‌کثیر، بیروت، دارالفکر، 1407ق.
ترتیب المدارک و تقریب المسالک، عیاض بن موسى یحصبی، مغرب، مطبعة فضالة ـ المحمدیة، 1970م.
جامع الآثار فی السیر و مولد المختار، محمد بن عبدالله قیسی دمشقی، قطر، دارالفلاح، 1431ق.
جامع العلوم و الحکم، عبدالرحمن بن احمد ابن‌رجب، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1422ق.
الحاوی للفتاوی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر سیوطی، بیروت، دارالفکر، 1424ق.
حدائق الأنوار و مطالع الأسرار فی سیرة النبی المختار، محمد بن عمر حضرمی، بیروت، دارالمنهاج، 1436ق.
الرسالة، محمد بن ادریس شافعی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1425ق.
الروض الأنف فی شرح السیرة النبویة، عبدالرحمن بن عبدالله سهیلی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1412ق.
سایت رسمی یوسف قرضاوی: http://www.al-qaradawi.net
السنن الکبری، احمد بن حسین بیهقی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1424ق.
سیر أعلام النبلاء، محمد بن احمد ذهبی، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1405ق.
شرح صحیح البخاری، علی بن خلف ابن‌بطال، ریاض، مکتبة الرشد، 1423ق.
صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، دمشق، دارطوق النجاة، 1422ق.
صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
الفتاوی الکبری، احمد بن عبدالحلیم ابن‌تیمیه، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408ق.
القواعد النورانیة الفقهیة، احمد بن عبدالحلیم ابن‌تیمیه، عربستان، دار ابن‌الجوزی، 1422ق.
مجموع الفتاوی، احمد بن عبدالحلیم ابن‌تیمیه، مدینه، مجمع الملک فهد، 1416ق.
المدخل، محمد بن محمد ابن‌الحاج، بی‌جا، دارالتراث، بی‌تا.
المستصفی من علم الأصول، محمد بن محمد غزالی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1420ق.
المصنف، عبدالله بن محمد ابن‌ابی‌شیبة، ریاض، مکتبة الرشد، 1409ق.
المصنف، عبدالرزاق بن همام صنعانی، هند، المجلس العلمی، 1403ق.
المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد طبرانی، قاهره، مکتبة ابن‌تیمیة، 1415ق.
المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
نثر الدرر على‌ مولد ابن‌حجر، محمدامین بن عمر ابن‌عابدین، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، مبارک بن محمد ابن‌اثیر، بیروت، المکتبة العلمیة، 1399ق.
الوجیز فی أصول الفقه، عبدالکریم زیدان، تهران، نشر احسان، 1385ش.