مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (براساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیارگروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

10.22034/mtmi.2023.168965

عنوان مقاله [English]

مشترکات مذاهب در «الخلل فی الصلاة» (براساس الخلل فی الصلاة محقق کرکی)

نویسندگان [English]

  • alireza alemzadeh 1
  • , Abbasali Soltani 2
  • Mahmood Veisi 3
2 Islamic jurisprudence and Islamic law, Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Jurisprudence and Shafi'i Law, Islamic Religious University of Tehran